ດາວໂຫລດ

  • ແຜ່ນພັບການກໍ່ສ້າງ Sampmax
  • ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະໄມ້ອັດການກໍ່ສ້າງ Sampmax
  • ຮູບເງົາການກໍ່ສ້າງ Sampmax ປະເຊີນ ​​ໜ້າ ກັບແຜ່ນໄມ້ອັດ
  • Sampmax ລະບົບການກໍ່ສ້າງ FFP QC
  • ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງໂຄງສ້າງເຫຼັກທີ່ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ຂອງ Sampmax
  • ການຂົນສົ່ງທີ່ສາມາດອະນຸຍາດໄດ້
  • ການແນະ ນຳ MDO
  • ແຜ່ນ MDO
  • ແຜ່ນຂໍ້ມູນ HDO